Klimatilpasning i Framtidens byer

Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å evaluere programmet Framtidens byers arbeid med klimatilpasning.

Hovedkonklusjon fra rapporten

"Klimatilpasning er satt på dagsorden med Framtidens byer. Nettverket har vært en god arbeidsmetode og en sentral faglig arena som har vært viktig i kunnskapsopp-bygningen. En har satset på de viktigste fagområdene. Plan og bygningsloven er en god ramme for å få gjennomført tiltak, men det er enkelte utfordringer med regelverket."

Last ned Framtidens byer klimatilpasning - oppsummering og evaluering (pdf)