Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser

Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet har utarbeidet rapporten "Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser" på oppdrag fra KDD. I rapporten utredes mulige tiltak kommunene kan ta i bruk for å påvirke boligsammensetningen. Tiltakene som blir vurdert er kommunens mulighet til å stille krav om etableringsmodeller som leie-til-eie og delt eierskap, utleieboliger eller borettslag i arealplaner.

Les hele rapporten her (PDF)