Statistikk og analyser av plandata

I denne rapporten vurderes SSBs uttesting av ny statistikk basert på plandata og faktisk arealbruk.

Fokus er på behovet for statistikk over boligreserver.

Resultatene viser at det er flere hindringer i veien som må løses før en kan produsere troverdig statistikk med bakgrunn i plandata.

Sluttrapport fra Asplan viak: Statistikk og analyser av plandata