"Ungdomstråkk" – en studie av ungdommer og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser.

Forprosjektrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ved Høgskolen og Oslo og Akershus med gjennomgang av ulike kartleggingsmetoder og en prosjektplan for hovedprosjektet.

Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, ved Høgskolen og Oslo og Akershus, skal på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjøre en utreding om ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser.

Formålet med utredningen er å få mer informasjon om hvordan målgruppen bruker uteområder generelt og på Tøyen spesielt.

Utredningen har følgende hovedproblemstillinger:

  • Hva kjennetegner ungdoms og unge voksnes deltakelse i og bruk av byens parker og offentlige rom generelt og på Tøyen spesielt?
  • Hva kan stimulere slik bruk og hvilke virkemidler er godt egnet?

Ungdomstråkk - ungdoms bruk av uterom, parker og plasser - forprosjekt (pdf)