Unge mennesker og medvirkning

Bakgrunn for medvirkning i by- og tettstedsutvikling og tiltak for å øke unge menneskers deltakelse.

Spire har med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget rapport om hvordan New Urban Agenda kan implementeres i Norge. Unge mennesker og medvirkning er viktig for måloppnåelsen.

Bestillingen inneholder

  • Oppsummering av innspill fra World Urban Forum på hovedtemaet ungdom og medvirkning i byplanlegging og byutvikling
  • Relevante eksempler fra andre land
  • Beskrivelse av innspillenes og eksemplenes overføringsverdi for og mulig implementering i Norge

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for blant annet jobber for økt deltakelse og medvirkning i by- og tettstedsutvikling.

Unge mennesker og medvirkning (pdf 32Mb)

Unge mennesker og medvirkning (pdf 1Mb)