Rapporter og planer

Utredning av erfaringer med å sikre god arkitektur i planlegging

OsloMet mfl. har gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Bakgrunnen for konsulentoppdraget er et behov for å øke plan- og arkitekturkompetansen i kommuner og fylkeskommuner. God planlegging og arkitektur er viktige virkemidler i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Utredningen er gjennomført av arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU) og med rådgivning fra alt.arkitektur.

Konsulentene har gjennom kartlegging og analyse vurdert hvordan eksisterende virkemidler og veiledning fungerer ut fra kommunens behov for styring og sikring av arkitektonisk kvalitet i de ulike plan- og byggesaksprosessene. De har også vurdert om det er behov for nye virkemidler fra staten på feltet, hvordan styringsverktøy i plan- og bygningsloven best kan brukes av kommuner og fylkeskommuner, og hvordan veiledningen for kvalitet og attraktivitet i de bygde omgivelser kan styrkes.

Vedlagt: Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging (pdf)