Analyse av arealbruk i byområder

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder.

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder.

Formålet er metodeutvikling for GIS-analyser av arealbruk, transport og fortettingspotensial i byområder til bruk i kommunenes planlegging. Arbeidet vil bli fulgt opp med en kort veileder i analysetrinnene i løpet av 2014.

Analyse av arealbruk i byområder - arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder (pdf)