Bruk av arealplan etter plan og bygningsloven i vindkraftsaker

Kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utført en kartlegging og analyse av planpraksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner. Rapporten "Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker" inngår i departementets faktagrunnlag om kommunenes planpraksis i vindkraftsaker.

Bruk av arealplan etter plan og bygningsloven i vindkraftsaker (pdf)