Rapport om bygningsdelen i matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt en rapport fra Kartverket om registrering av bygningsopplysninger i matrikkelen. Rapporten er skrevet av en arbeidsgruppe utpekt av Kartverket.

Arbeidsgruppen understreker at god kvalitet på bygningsinformasjonen er helt avgjørende. Arbeidsgruppen ser for seg et system for bygningsregistrering med nøkkelopplysninger som er lovforankret og saksbehandlet, men at det også kan benyttes koblinger til andre registre.

Departementet mener arbeidsgruppen har lagd et godt grunnlag for den videre drøftingen av bygningsdelen av matrikkelen. Departementet ser samtidig behovet for at eier får bedre mulighet til å oppdatere opplysninger om egne bygninger.

Departementet tar sikte på å utarbeide en høring om bygningsdelen i matrikkelen.

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen (pdf)