Attractive Nordic towns - strategies towards a more sustainable future

Rapporten er utarbeidet av Sweco på oppdrag fra formannskapsprosjektet og gir innspill til alle som jobber med utviklingen av attraktive små og mellomstore byer i Norden. Rapporten tar utgangspunkt i samarbeidet med de 18 nordiske byene som er involvert i formannskapsprosjektet, men er brukervennlig for alle planleggere eller politikerne som ønsker å gjøre sin egen by mer attraktiv.

Rapporten har forord og sammendrag på norsk på side 10.