Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen

OsloMet – By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling, utarbeidet en juridisk og samfunnsvitenskapelig rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

Rapporten er innhentet på bakgrunn av regjeringsplattformens mål om å forenkle planbehandlingen gjennom å harmonisere plan- og bygningsloven og sektorlover, samt anbefalinger gitt i evalueringen av plandelen i plan- og bygningsloven (EVAPLAN).

I rapporten er det gjort en litteraturstudie der man har tatt for seg vertikal samordning slik den er regulert i plan- og bygningsloven og horisontal samordning mellom sektorlovgivningen og plan- og bygningsloven.

Videre har NIBR gjort en egen undersøkelse av den horisontale samordningen mellom sektorlover og plan- og bygningsloven, der det også er formulert forslag til hvordan en alternativ samordningsmodell kan se ut. Til slutt trekker rapporten fram hvor store samordningsutfordringene er og gir anbefalinger om hvordan de kan løses.

NIBR-rapport 2020:17 Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen (pdf)