Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?

Rapport Norce Samfunn nr. 9-2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å vite mer om hvordan kommuner med inntil 2.500 innbyggere bruker langsiktig arealstrategi i kommuneplanleggingen. Som et ledd i dette arbeidet har KMD bestilt rapporten Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?

Rapport Norce Samfunn 9-21: Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? (pdf)