Framtidens bygg - pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder

Et viktig element i "Framtidens byer" har vært å få fram piloter innen områdeplanlegging og arkitektur som viser vei mot framtidens gode, klimavennlige løsninger. Rapporten viser pilotprosjekter fra de 13 byene som var med.

Last ned rapporten framtidens bygg (pdf)

Les mer om Framtidens bygg og de ulike pilotprosjektene på nettsiden: framtidensbygg.no

Engelsk versjon av rapporten "Buildings of the future"