Rapporter og planer

Betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger avledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på bakgrunn av et forskriftsarbeid i departementet som gjelder plan- og bygningsloven § 2-3.

Det er et behov for økt kvalitet på dokumentasjon og mer effektiv utveksling av informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen. Våren 2017 vedtok derfor Stortinget en rekke mindre endringer i plan- og bygnings-loven som har til hensikt å bidra til dette. Ett av endringsforslagene er ny § 2-3 om enklere og bedre tilgang til informasjon om ledninger i grunnen.

Betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata, rapport SØA 30.05.2018 (pdf)

Tilleggsutredningen betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata, rapport SØA 20.02.2019 (pdf)