Rapporter og planer

Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert det danske firmaet LivingCities til å lage en eksempelsamling om offentlig-privat samarbeid og partnerskap om sentrumsutvikling i seks europeiske byer.

Gjennom å presentere ulike samarbeidsmodeller ønsker departementet å bidra med ideer og inspirasjon til hvordan kommuner, gårdeiere, sentrum- og næringsforeninger og andre lokale aktører kan samarbeide om å utvikle og vitalisere sine bysentra. Rapporten er et supplement til eksempelsamlingen "Sammen om sentrum" (NIBR/OsloMet, 2019), som beskriver 14 norske eksempler på offentlig-privat samarbeid. 

Last ned Utenlandske offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra (pdf)