Mulighetsstudie for VA sektoren med samfunnsøkonomiske analyser

Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når vann- og avløpssystemene skal fornyes de kommende årene. Ny organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og arbeidsmetoder er nøkkelfaktorer, ifølge studien.

Les hele rapporten her (PDF)