Kartlegging av praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Rambøll kartlagt praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan i kommuner i fire fylker.

De fire casene er Nordland fylke med kommunene Vestvågøy og Lødingen, Rogaland fylke med kommunene Karmøy og Time, tidligere Buskerud fylke med kommunene Gol og Hol, samt tidligere Østfold fylke med kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.

Kartlegging av praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan (pdf)