Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak

Oslo Economics, Holth & Winge AS og A-lab har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapport om arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak.

Formålet med dette oppdraget har vært å utrede nærmere hvilket handlingsrom gjeldende lovverk gir for å sikre arkitektonisk kvalitet, samt hva som er sentrale barrierer og suksesskriterier for å sikre arkitektonisk kvalitet i praksis. Rapporten gir anbefalinger til hvordan kommunene og Kommunal- og distriktsdepartementet kan bidra til å sikre bedre etterlevelse av lovintensjonene.

Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak (pdf)