Maler - reguleringsplan

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Reguleringsplanbestemmelser word versjon
Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser  bokmål / nynorsk
  bokmål  (pdf odt)
nynorsk (pdf odt)
Brevmaler - planprosessen  

Melding om vedtak om fastsatt planprogram

bokmål / nynorsk

Avisannonse - vedtak om fastsatt planprogram

bokmål / nynorsk

Saksframlegg til 1. gangsbehandling

bokmål / nynorsk

Brev om høring og offentlig ettersyn

bokmål / nynorsk

Avisannonse om offentlig ettersyn

bokmål / nynorsk

Oppsummering av uttalelser fra høring og offentlig ettersyn

bokmål / nynorsk

Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse

bokmål / nynorsk

Brev om gebyr for saksbehandling

bokmål / nynorsk

Saksframlegg til 2. gangsbehandling

bokmål / nynorsk

Melding om endelig vedtak med informasjon om klagerett

bokmål / nynorsk

Informasjonsskriv om klagerett

bokmål / nynorsk

Avisannonse om endelig vedtak av plan

bokmål / nynorsk

Foreløpig svar på klage om vedtatt reguleringsplan

bokmål / nynorsk

Saksframlegg for klage på vedtatt regulering

bokmål / nynorsk

Oversendelse av klage til statsforvalteren

bokmål / nynorsk

Sjekklister

 

Sjekkliste for planbeskrivelse

bokmål

Sjekkliste - kommunens behandling av reguleringsplan

bokmål