Nyhetsbrev om stedsutvikling

Nyhetsbrev om stedsutvikling ble gitt ut av Forum for stedsutvikling i årene 2015 til 2022. Nyhetsbrevet ble avviklet fordi det over tid hadde utspilt sin rolle og forumets medlemmer ønsket å bruke ressursene på andre og mer effektive formidlingstiltak. Flere av forumets medlemmer gir i dag ut egne nyhetsbrev, som også omfatter siste nytt om by- og stedsutvikling. Se nyhetsbrev nr. 1 fra 2023 for en nærmere oversikt over andre formidlingskanaler.

Toppbanner stedsutvikling KDD

Vi anbefaler å abonnere på nyhetsbrevet Plannytt fra Kommunal- og distriktsdepartementet som har innhold om by- og stedsutvikling.

2023

Nyhetsbrev om stedsutvikling avvikles

 
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i samråd med øvrige deltakere i Forum for stedsutvikling*, besluttet å legge ned nyhetsbrevet om stedsutvikling.
 
Den siste utgaven som henviste til andre kanaler fra medlemmene av forumet ble sendt ut i juni 2023.
 
 
* Medlemmene i forumet er per 2023: Design og arkitektur Norge (DOGA), Distriktssenteret, Helsedirektoratet , Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Riksantikvaren og Statens vegvesen.