Nyhetsbrev fra KDD

Kommunal- og distriktsdepartementet gir blant annet ut Kommunalnytt, Regionalnytt, Plannytt og nyhetsbrev om stedsutvikling.

bilder av nyhetsbrev

Enkeltutgaver og avsluttede nyhetsbrev: