Selskapet for industrivekst (SIVA)

SIVAs utviklingsaktivitet har til hensikt å skape sterke verdiskapningsmiljø i distriktene gjennom å forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.siva.no/