Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)

Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren.

Tiltrådte: 14.10.2021

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 02

Anti har vært selvstendig næringsdrivende frem til nå, med reindrift som hovednæring og rettstolk som tilleggsnæring.

Hun har også vært aktiv i næringspolitikk fra ungdomstiden, og senere som kommunepolitiker for Senterpartiet, som nestleder i Finnmark Senterparti og 1.vara til både Stortinget og Sametinget i forrige periode.