Statssekretær Ole Gustav Narud

Statssekretær Ole Gustav Narud (Sp)

Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren.

Tiltrådte: 14.10.2021

Adresse: Akersgata 59,, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 04

Ole Gustav Narud (Sp) ble statssekretær i Kommunal- og distrikts departementet 14. oktober 2021.

Han var inntil dette ansatt som amanuensis i økonomiske fag ved Høgskolen i Innlandet fra 1990-dd.

Narud er utdannet landbruksøkonom (cand agric) fra Norges Landbrukshøgskole 1985.

Han var ansatt som organisasjonssjef i Senterpartiets Hovedorganisasjon fra 1985-1990 og finanspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe 2014-2015.

Ole Gustav Narud har vært ordfører i Åmot kommune fra 2003-2011 og fra 2015-2019, og medlem i kommunestyret i Åmot fra 1995.

Han har gjennomført Forsvarets Høgskole, totalforsvarskurset (TK30), høsten 2004.

Narud har vært fylkestingsrepresentant i Hedmark fra 1999-2003 og leder i Hedmark Senterparti fra 2001-2004.

Han var medlem av "Kommunelovutvalget" 2013-2016 (NOU 2016:4).

Narud var styreleder i Lokalsamfunnsforeningen fra 2009 – 2021.

Han har vært landstyremedlem og senere arbeidsutvalgsmedlem i Landssammenslutningen av Vasskraftkommuner (LVK) fra 2009-2020 og medlem av bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi i 2005-2011 og 2016-2019.