Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo

Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)

Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren.

Tiltrådte: 15.04.2023

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 05

Sigrun Wiggen Prestbakmo er en norsk politiker (Sp) som i perioden fra januar 2014  til mars 2023 har vært ordfører i Salangen kommune. Hun har vært aktiv i politikken siden hun var 18 år, og har vært representant i kommunestyret i Salangen i flere perioder, samt fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag 1995-1999.

Hun er utdannet barnevernspedagog og har vært ansatt som terapeut i Bufetat før hun ble ordfører.

I mars 2023 ble hun utnevnt til statssekretær for kommunalministeren i Jonas Gahr Støres regjering.