Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig. Saker om boligleie skal i utgangspunktet behandles av HTU før eventuell domstolsprøving. Fra 1. september 2021 dekker HTUs virkeområde hele Norge, herunder Svalbard. HTU har kontorlokaler i Oslo, Bergen og Trondheim.

Husleietvistutvalget gir også generell informasjon til publikum innenfor husleieretten.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporterNettside: http://www.htu.no/