Kommunal- og distriktsdepartementets årsregnskap

Årsregnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskapet for 2022(PDF)
Revisjonsberetning (pdf)


Tidligere årsregnskap: