Kommunal- og distriktsdepartementets årsregnskap

Årsregnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskapet for 2021(PDF)

Tidligere årsregnskap: