Valgdirektoratet / Valdirektoratet

Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

Direktoratet vil også jobbe valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og distriktsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

Direktoratet er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.valg.no/