Innovasjon Norge / Innovasjon Noreg

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/