Etter 22. juli

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Informasjon fra departementene til berørte

22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Mange mistet en av sine kjære. For de som overlevde terroren i regjeringskvartalet eller på Utøya er minnene og følelsene sterke. Her har vi samlet informasjon vi tror er både nyttig og relevant for de mange som er direkte eller indirekte berørt av det som skjedde 22. juli. Er det informasjon du savner her, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Oppfølging av rammede og berørte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt en felles oppfordring om å holde trykket oppe på oppfølgingen av de rammede og berørte.

Rett til erstatning

Dersom du ble rammet av terroraksjonen 22. juli 2011 kan du ha krav på voldsoffererstatning.

Aktuelt nå

Forslag om minnested ved Utøyakaia

09.02.2017: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok 9. februar forslag fra Den nasjonale støttegruppen etter 22-juli hendelsene og AUF om mulig lokalisering av minnested på landsiden ved Utøyakaia i Hole kommune.

Nett-tv

Se sendingen her

Minneseremonier 22. juli 2016

01.06.2016: I år er det fem år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya i regi av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.

Flere aktuelle saker