Etter 22. juli

Informasjon fra departementene til berørte

22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Mange mistet en av sine kjære. For de som overlevde terroren i regjeringskvartalet eller på Utøya er minnene og følelsene sterke. Her har vi samlet informasjon vi tror er både nyttig og relevant for de mange som er direkte eller indirekte berørt av det som skjedde 22. juli. Er det informasjon du savner her, ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

""

Oppfølging av rammede og berørte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt en felles oppfordring om å holde trykket oppe på oppfølgingen av de rammede og berørte.

""

Rett til erstatning

Dersom du ble rammet av terroraksjonen 22. juli 2011 kan du ha krav på voldsoffererstatning.

Aktuelt nå

Nærbilde av blomster

Generelle råd vedrørende filmer om 22. juli terroren

19.01.2018: Den nasjonale støttegruppen har i samarbeid med NKVTS (Nasjonalt ressurssenter for vold og traumatisk stress) utarbeidet noen generelle råd for berørte som vurderer å se filmer som omhandler 22. juli.

Johan Nygaardsvolds plass

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

16.01.2018: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre arbeidet med det midlertidige minnestedet.

Oversiktsbilde Utøyakaia

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

21.06.2017: Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia.

Flere aktuelle saker