Program 13-års minnemarkeringer 22.juli 2024

Minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Program og praktisk informasjon for årets minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.
Siden oppdateres. 

Regjeringskvartalet

Fra klokken 09:00 ved minnestedet utenfor Høyblokken. 

 • Velkommen ved Tor Inge Kristoffersen, Nasjonal støttegruppe 
 • Tale ved Støttegruppens leder, Lisbeth Røyneland
 • Musikkinnslag ved koret Bee the Difference Project, overlevende etter terrorangrepet i Manchester i 2017 ved avslutningen av en Ariana Grandekonsert
 • Tale ved AUF-leder, Astrid Hoem
 • Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre
 • Musikkinnslag ved Bee the Difference Project
 • Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
 • Kransenedleggelse
 • Ett minutt stillhet
 • Musikkinnslag ved Bee the Difference Project
 • Takk for oppmøte ved Tor Inge Kristoffersen, Nasjonal støttegruppe 

Av sikkerhetsmessige hensyn vil vesker/bagasje bli gjennomsøkt før man slipper inn på minnemarkeringen.  Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk.

Etter markeringen inviteres det til sosialt samvær for de etterlatte og direkte berørte i kantinen R5. 

Avsluttet 10.40 for avgang til Domkirken, for de som ønsker det.

22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet.

Oslo Domkirke 

Markering av 22. juli i Oslo domkirke kl. 11.00-12.00

Gudstjeneste i Oslo Domkirke

Prester: Domprost Pål Kristian Balstad og biskop Kari Veiteberg.

Tale ved helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Lystenning 

Lystennere kommer frem til lysgloben, hvor lysene allerede står i globen, sier sin setning inn i mikrofonen, tenner lyset i lyset i midten, og setter seg på sin plass igjen.

Lisbeth Røyneland – Den Nasjonale Støttegruppen

Biskop Kari Veiteberg

Overlevende fra Utøya

Statsminister Jonas Gahr Støre 

Hawa Abshir Muuse – Stiftelsen 10.august

Espen Evjenth – Støttegruppen 25.juni

En av navnoppleserne 22.juli fra AUF

Gaute Børstad Skjervø – nestleder i AUF og overlevende fra Utøya

Ansvarlig arrangør: Oslo domkirke, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

I kirken er prester og diakon til stede gjennom hele dagen.

 •  Det vil være åpne kirker en rekke steder i landet.

Utøya

PS! Obligatorisk påmelding til åpen dag 21/7 og minnemarkeringen 22/7. Se lenke under.

Minnesmerke på landsiden – Det vil stå blomster ved minnestedet fra formiddagen, slik at de som ønsker det kan ta en blomst og legge ned ved ønsket søyle.

Alle må være over med båt senest 15.30.

Markeringen starter kl. 16.00 i bakken på Utøya. Alle som ønsker å delta må melde seg på i påmeldingsportalen (se lenke nedenfor). 

 • Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Nasjonal støttegruppe 
 • Ett minutts stillhet 
 • Velkommen ved AUFs leder Astrid Hoem
 • Musikkinnslag ved koret Bee the Difference Project, overlevende etter terrorangrepet i Manchester i 2017 ved avslutningen av en Ariana Grandekonsert
 • Tale ved Magnus Håkonsen og Merete Stamneshagen, Nasjonal støttegruppe
 • Musikkinnslag ved Bee the Difference Project
 • Tale ved AUFs leder Astrid Hoem
 • Tale ved Statsminister Jonas Gahr Støre 
 • Musikkinnslag ved Bee the Difference Project

Ca. kl. 16.45 på kaia: 

 • Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet) 
 • Ett minutts stillhet 
 • Kransenedleggelse ved Statsministeren, Støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet
 • Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth 

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.

Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli

I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.

Alle som ønsker å delta MÅ registrere seg gjennom denne lenken:

21.juli – Åpen dag  https://app.checkin.no/event/76533/aapen-dag-utoeya

22.juli -  https://app.checkin.no/event/76534/markering-22-juli-utoya

Dette gjelder både 21. og 22. juli og kun berørte som er registrert og identifisert gjennom gyldig ID vil få tilgang til kaiområdet og Utøya disse to dagene.

Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk på turen.

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder
Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på Utøya. Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt sted». Dette må forhåndsvarsles til Anne-Britt Fjellro - annebritt@utoya.no

Parkering

All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen.

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Anne-Britt Fjellro - annebritt@utoya.no

Bevertning

Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya.

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden

Se informasjon på Sundvolden hotell sine sider. 

---------------------

Arrangører: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Vi er til stede for de berørte.

Minnemarkeringen dekkes av NRK, NTB og TV2 i form av direkte sending i likhet med tidligere år. 

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme.