Rett til erstatning

Dersom du ble rammet av terroraksjonen 22. juli 2011 kan du ha krav på voldsoffererstatning.

Søknader om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Mer informasjon om voldsoffererstatning og søknadsskjema finnes på nettsidene til Kontoret for voldsoffererstatning.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) tilbyr gratis veiledning, råd og støtte til kriminalitetsofre. De kan også bistå med å søke om voldsoffererstatning. RKK har kontorer over hele landet, og kan kontaktes på telefonnummer 815 20 077.

Det er viktig å sende inn søknad til Kontoret for voldsoffererstatning tidlig, og senest innen kravet er foreldet. Når kravet er foreldet vil variere fra sak til sak. Krav om voldsoffererstatning knyttet til terrorhandlingene 22. juli 2011, herunder saker som gjelder legemsbeskadigelse eller forsøk på drap, vil tidligst foreldes 22. juli 2036. Etterlattes krav på voldsoffererstatning etter terroraksjonen 22. juli 2011 foreldes ikke.