Nyheter

Nyheter, arrangementer, taler og artikler knyttet til terrorangrepet 22. juli 2011.

Viser 1-20 av 27 treff.

 • Nett-tv

  Program for 11-års minnemarkeringer 22. juli 2022

  21.07.2022 Nyhet Etter 22. juli

  Program og praktisk informasjon for årets minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Åpning av det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011 på Utøyakaia

  01.06.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lørdag 18. juni klokken 16.00 åpner regjeringen det nasjonale minnestedet etter terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. H.K.H. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og ordføreren i Hole kommune Syver Leivestad deltar på åpningen. Overlevende, etterlatte, frivillige, hjelpemannskaper og andre deltar også.

 • Nett-tv

  Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

  24.06.2021 Nyhet Etter 22. juli

  I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

 • Nasjonalt minnested i Hole

  02.07.2020 Nyhet Etter 22. juli

  Det nasjonale minnestedet i Hole etter 22. juli skal etableres ved Utøyakaia, kaia på landsiden der ferga går over til Utøya.

 • Jernrosene åpner 28. september

  19.09.2019 Nyhet Etter 22. juli

  Åpningen av Jernrosene finner sted lørdag 28. september 2019 kl. 11.00 og er åpent for alle.

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2019

  29.05.2019 Nyhet Etter 22. juli

  Velkommen til 8-års markeringer 22. juli. Programmet er klart, og alle som ønsker det er hjertelig velkomne!

 • Filmer om terrorangrepet 22. juli 2011

  04.09.2018 Nyhet Etter 22. juli

  I tiden som kommer er det planlagt flere filmer om terrorangrepet 22. juli 2011. For alle som opplevde angrepene kan det å se dem vekke vonde minner.

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2018 og åpning av minnested

  09.07.2018 Nyhet Etter 22. juli

  Det blir offisiell åpning av det midlertidige nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet på minnemarkeringen søndag 22. juli 2018.

 • Generelle råd vedrørende filmer om 22. juli terroren

  19.01.2018 Nyhet Etter 22. juli

  Den nasjonale støttegruppen har i samarbeid med NKVTS (Nasjonalt ressurssenter for vold og traumatisk stress) utarbeidet noen generelle råd for berørte som vurderer å se filmer som omhandler 22. juli.

 • Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

  16.01.2018 Nyhet Etter 22. juli

  - Jeg ser frem til at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir realisert til sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre arbeidet med det midlertidige minnestedet.

 • Forslag til utforming av midlertidig minnested

  20.12.2017 Nyhet Etter 22. juli

  - Jeg er svært glad for at vi er i rute med det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs anbefaling av konsept for det midlertidige minnestedet.

 • Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

  06.11.2017 Nyhet Etter 22. juli

  Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter AS for utforming av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet.

 • Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

  21.06.2017 Nyhet Etter 22. juli

  Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia. - Utøyakaia var et av de sentrale stedene den tragiske dagen for snart seks år siden, og mange har sterke minner fra kaia, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dette betyr at det ikke etableres et minnested på Sørbråten.

 • Mottok rapport om minnesmerke på Utøyakaia

  15.06.2017 Nyhet Etter 22. juli

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag Statsbyggs rapport om vurdering av Utøyakaia i Hole kommune. Rapporten konkluderer med at Utøyakaia er egnet som nasjonalt minnested etter 22. juli-terroren.

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2017

  12.06.2017 Nyhet Etter 22. juli

  I år er det seks år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Rettssaken om minnested utsatt

  21.03.2017 Nyhet Etter 22. juli

  En rettssak om nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole blir utsatt i minst seks måneder.

 • Vurdering av minnested ved Utøyakaia

  08.03.2017 Nyhet Etter 22. juli

  - Vi ønsker bred involvering når vi skal vurdere å etablere et nasjonalt minnested etter 22. juli ved Utøyakaia i Hole kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Forslag om minnested ved Utøyakaia

  09.02.2017 Nyhet Etter 22. juli

  - Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve 22. juli 2011. Jeg er opptatt av at vi får på plass et minnested alle kan samles om, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Torsdag mottok han forslag fra Den nasjonale støttegruppen etter 22-juli hendelsene og AUF om mulig lokalisering av minnested på landsiden ved Utøyakaia i Hole kommune.

 • Nett-tv

  Minneseremonier 22. juli 2016

  01.06.2016 Nyhet Etter 22. juli

  I år er det fem år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya i regi av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.

 • Reguleringsplan for Sørbråten er vedtatt

  05.04.2016 Nyhet Etter 22. juli

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole kommune.

 • Side 1 av 2
 • Side 1 av 2