Reguleringsplan for Sørbråten er vedtatt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole kommune.

- Vi skal aldri glemme angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Angrepene var en tragedie for alle berørte og rammet oss som samfunn og nasjon. Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av et minnested på Sørbråten i Hole, inkludert arealer for atkomst og parkering på østsiden av fylkesveien, trafikksikker kryssing av veien og gangvei ut til minnestedet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet 1. oktober 2014 å videreføre reguleringsplanarbeidet som statlig reguleringsplan etter at Hole kommune ikke ønsket å behandle planforslaget videre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå utarbeide et oppdragsbrev til Statsbygg for å videreføre arbeidet med minnestedet. Regjeringen har varslet at det skal jobbes videre med skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet.

Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten og gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre trafikksikkerhetstiltak. Kulturdepartementet har dialog med kunstneren for å vurdere mindre justeringer i utformingen av kunstverket. Kulturdepartementet skal også sammen med KORO, Kunst i offentlige rom, se på muligheten for å utforme en takk og en anerkjennelse til lokalsamfunnet i forbindelse med det nasjonale minnestedet.

Se også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00