Steder for å minnes og påminnes

- innstilling vedrørende minnesteder etter 22. juli

På oppdrag fra Kulturdepartementet vurderte en styringsgruppe minnesmerker/minnemonumenter knyttet til 22. juli. Styringsgruppen leverte sin rapport til Kulturdepartementet i april 2012.

Rapporten "Steder for å minnes og påminnes" (.pdf)