Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2019

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt.

Velkommen til 8-års markeringer 22. juli. Programmet er klart, og alle som ønsker det er hjertelig velkomne!

Nett-tv Minnemarkering i Regjeringskvartalet 2019

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringskvartalet

Kl. 09.30 ved minnestedet utenfor Høyblokken:

 • Velkommen ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen
 • Tale ved støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
 • Tale ved AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak
 • Tale ved Statsminister Erna Solberg
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
 • Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
 • Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak og Støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Ett minutt stillhet
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
 • Takk for oppmøte ved Nasjonal Støttegruppe Tor-Inge Kristoffersen

22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet.

Ca. kl. 10.00 i kantina R5:
Kaffe for de etterlatte og berørte. Statsministeren og andre medlemmer av regjeringen deltar.

Oslo domkirke

Kl. 11.00:

 • Fredstanker, fremtid og håp.
 • Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk.
 • I samarbeid med støttegruppen og AUF.
 • Prester og musikere fra domkirken.
 • Åpent for alle.

Utøya

Kl. 16.00 i bakken:

 • Velkommen ved AUFs leder Ina Alvilde Rangønes Libak
 • Ett minutts stillhet
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
 • Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Diktopplesning ved Merete Stamneshagen, støttegruppen
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag
 • Tale ved AUFs leder Ina Alvilde Rangønes Libak
 • Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre
 • Musikkinnslag ved Hanne Sørvaag

Ca. kl. 16.45 på kaia:

 • Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet)
 • Ett minutts stillhet
 • Kransenedleggelse ved Statsminister Erna Solberg, Regjeringen, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Ina Alvilde Rangønes Libak, AUF og Lisbeth Kristine Røyneland, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
 • Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth
 • Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.

Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli

I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.

Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:

Dato Første buss fra Sundvolden Siste båt fra Utøya
21. juli – MS Thorbjørn 13.00 17.00
22. juli – MS Tyra + MS Thorbjørn 11.00 19.00

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk på turen.

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder

Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på Utøya. Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt sted».  Dette må forhåndsvarsles til Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Parkering

All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen.

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Bevertning

Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya.

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden

Se informasjon på http://www.sundvolden.no/beliggenhet/busstider/

---------------------

Arrangører: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Vi er tilstede for de de berørte.

Minnemarkeringen på Utøya er ikke åpent for presse, med unntak av NRK som dekker markeringene i form av direkte sending og NTB som ivaretar interessene for de papir- og nettaviser i pressenorge som ikke kan bruke NRKs TV-sendinger. Dette er samme praksis som tidligere år.

Vi oppfordrer presse som oppholder seg på landsiden om å vise hensyn til de berørte.

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme.