Program for 11-års minnemarkeringer 22. juli 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Program og praktisk informasjon for årets minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Nett-tv 11-års minnemarkering 22. juli 2022

Se sendingen her

Se sendingen her

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode under «del innhold»-knappen i videospilleren øverst på siden.

Regjeringskvartalet

Alle er velkommen til å delta fra klokken 09:30 ved minnestedet utenfor Høyblokken. Som privatperson trenger du ikke registrere deg.

 • Velkommen ved Tor Inge Kristoffersen, Nasjonal støttegruppe 
 • Tale ved Støttegruppens leder, Lisbeth Røyneland
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes
 • Tale ved AUF-leder Astrid Hoem
 • Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes
 • Navneopplesning (først de 8 fra Regjeringskvartalet, så de 69 fra Utøya)
 • Kransenedleggelse
 • Ett minutt stillhet
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes
 • Takk for oppmøte ved Tor Inge Kristoffersen, Nasjonal støttegruppe 

Etter markeringen inviterer vi til sosialt samvær i kantinen R5 for etterlatte og berørte. 

NB: bager/vesker vil bli gjennomsøkt før du slipper inn på minnemarkeringen og vi oppfordrer til å kun ta med en enkel veske eller sekk.

Presse som ønsker å dekke markeringene må akkreditere seg. Presse må få skannet utstyret sitt på forhånd og møte i god tid, senest kl. 09:00. 

22. juli-senteret vil holde åpent etter at minneseremonien er avsluttet.

Oslo Domkirke

kl. 10.00-18.00

Åpen kirke med lystenning og musikk.

I kirken er prester og diakon til stede gjennom hele dagen.

Kl. 17.00

 • Gudstjeneste med musikk, lesninger og lystenning.
 • Marcus André Berg, domkantor.
 • Medlemmer av Oslo domkor.
 • Diakon Kristin Müller-Nilssen.
 • Pål Kristian Balstad, ledende prest i Trefoldighetskirken preker.
 • Det vil være åpne kirker en rekke steder i landet.

Ansvarlig arrangør: Oslo domkirke, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

Utøya

Markeringen starter kl. 16.00 i bakken på Utøya. Alle som ønsker å delta må melde seg på i påmeldingsportalen (se lenke nedenfor). 

 • Velkommen ved AUFs leder Astrid Hoem
 • Ett minutts stillhet 
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes
 • Tale ved Regitze Schäffer Botnen, nasjonal støttegruppe
 • Diktlesning ved Merete Stamneshagen, nasjonal støttegruppe 
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes
 • Tale ved AUFs leder Astrid Hoem
 • Tale ved Statsminister Jonas Gahr Støre 
 • Musikkinnslag ved Daniela Reyes

Ca. kl. 16.45 på kaia: 

 • Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet) 
 • Ett minutts stillhet 
 • Kransenedleggelse ved Statsministeren, Støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet
 • Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth 

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.

Praktisk informasjon Utøya 21. og 22. juli

I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.

Alle som ønsker å delta MÅ registrere seg her

 

Dette gjelder både 21. og 22. juli og kun berørte som er registrert og identifisert gjennom gyldig ID vil få tilgang til kaiområdet og Utøya disse to dagene.

Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:

Tabell busstider

Av sikkerhetsmessige hensyn vil all bagasje bli gjennomsøkt før ombordstigning i båten over til Utøya. Vi oppfordrer derfor til å ta med kun en enkel veske eller sekk på turen.

Tilbud om båttransport til vanskelig tilgjengelige åsteder
Noen åsteder ligger vanskelig til, slik som pumpehuset og de bratteste terrengene på Utøya.Derfor har Utøya AS tilbudt at de som ønsker det kan fraktes med båt til «sitt sted». Dette må forhåndsvarsles til Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Parkering

All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen.

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).

Bevertning

Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og mat på Utøya.

Kollektivtransport fra Oslo og Gardermoen til Sundvolden

Se informasjon på https://www.sundvolden.no/informasjon-om-oss/reisen-hit 

Arrangører: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Arrangementet på Utøya er i regi av AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Vi er tilstede for de de berørte og minnemarkeringen på Utøya er ikke åpent for presse.

Minnemarkeringen dekkes av NTB, NRK og TV2 i form av direkte sending i likhet med tidligere år. 

Noen mindre justeringer av programmene kan forekomme.