Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter AS for utforming av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet.

Etter å ha vurdert flere alternative lokaliseringer, er det klart at det midlertidige minnestedet vil bli lagt til Johan Nygaardsvolds plass, enten i tilknytning til Lindealléen eller i det sørvestre hjørnet mot G-blokken. 

Les hele saken på Statsbyggs nettsider

Til toppen