NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Les dokumentet