NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til statsministeren

Ved kongelig resolusjon av 12. august 2011 ble det oppnevnt en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011.

Kommisjonen legger med dette fram sin rapport.

Oslo 13. august 2012

Alexandra Bech Gjørv

(leder)

Ragnar Line Auglend

Laila Bokhari

Einar Skaarseth Enger

Stefan Gerkman

Torgeir Hagen

Hanne Bech Hansen

Guri Hjeltnes

Linda Motrøen Paulsen

Karin Straume

Bjørn Otto Sverdrup (sekretariatsleder)

Olav Njølstad
Ida Skirstad Pollen
Åsne Julsrud
Tor Erik Heggøy
Kristin Rande
Marianne Aasland Gisholt
Geir Ivar Tungesvik

Unni Lundby Fossen

Til forsiden