NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Til innholdsfortegnelse

5 Forklaringer

Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring

Dato for forklaring

Stilling/funksjon

Arbeidssted

Etternavn

Fornavn

14.11.2011

Sivil

15.11.2011

Innsatsleder

Nordre Buskerud politidistrikt

15.11.2011

Aksjonsleder

Nordre Buskerud politidistrikt

15.11.2011

Sivil

15.11.2011

Sivil

15.11.2011

P 30 A

Nordre Buskerud politidistrikt

15.11.2011

P 30 B

Nordre Buskerud politidistrikt

15.11.2011

Operasjonsleder

Nordre Buskerud politidistrikt

16.11.2011

Sivil

16.11.2011

P 30 A

Nordre Buskerud politidistrikt

16.11.2011

P 30 B

Nordre Buskerud politidistrikt

16.11.2011

Fungerende politimester

Nordre Buskerud politidistrikt

16.11.2011

Etterforsker og sambandsoperatør

Nordre Buskerud politidistrikt

17.11.2011

Innsatsleder land

Nordre Buskerud politidistrikt

17.11.2011

Politimester

Nordre Buskerud politidistrikt

Hammer

Sissel

17.11.2011

Stabssjef

Nordre Buskerud politidistrikt

17.11.2011

Nestleder stab og operasjonsleder

Nordre Buskerud politidistrikt

17.11.2011

Leder for politiets innsats på Sundvolden hotell

Nordre Buskerud politidistrikt

28.11.2011

Fungerende innsatsleder og båtfører

Nordre Buskerud politidistrikt

28.11.2011

Polititjenesteperson

Oslo politidistrikt

29.11.2011

Aksjonsleder

Beredskapstroppen

29.11.2011

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 2

29.11.2011

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 24

14.12.2011

Innsatsleder Utøya

Nordre Buskerud politidistrikt

15.12.2011

Rådgiver

Toll- og avgiftsdirektoratet

16.12.2011

Polititjenesteperson

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

A379

19.12.2011

Polititjenesteperson

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

E655

20.12.2011

Leder seksjon Ikke-spredning

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

C815

20.12.2011

Leder seksjon kontraekstremisme

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

E848

11.01.2012

Seniorrådgiver

Justisdepartementet

11.01.2012

Rådgiver

Justisdepartementet

12.01.2012

Tidligere politimester

Politidirektoratet

18.01.2012

Direktør KSE

Justisdepartementet

18.01.2012

NK Beredskapstroppen

Oslo politidistrikt

18.01.2012

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 33

19.01.2012

Overbrannmester

Ringerike brann- og redningstjeneste

19.01.2012

Brannmester

Ringerike brann- og redningstjeneste

20.01.2012

Polititjenesteperson

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

C771

25.01.2012

Polititjenesteperson

Kripos

25.01.2012

Polititjenesteperson

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

C579

03.02.2012

Leder seksjon kontraterror

Politiets sikkerhetstjeneste

Tjenestemann

C061

08.02.2012

Avdelingsdirektør

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

08.02.2012

Sivil

13.02.2012

Tidligere leder internasjonal seksjon

Kripos

15.02.2012

Ekspedisjonssjef

Forsvarsdepartementet

Efjestad

Svein

15.02.2012

Assisterende departementsråd

Forsvarsdepartementet

Tiller

Morten

16.02.2012

Innsatsleder Utøya

Nordre Buskerud politidistrikt

16.02.2012

Polititjenesteperson

Søndre Buskerud politidistrikt

16.02.2012

Sambandsoperatør

Søndre Buskerud politidistrikt

16.02.2012

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 4

17.02.2012

Operasjonsleder

Søndre Buskerud politidistrikt

17.02.2012

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 1

17.02.2012

Assisterende stasjonsleder

Ringerike ambulansestasjon

20.02.2012

Tidligere departementsråd

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Moe Røisland

Karin

20.02.2012

Ordfører

Oslo kommune

Stang

Fabian

28.02.2012

Legevaktsjef

Ringerike interkommunale legevakt

29.02.2012

Luftambulanselege

Oslo universitetssykehus

29.02.2012

Luftambulanselege

Oslo universitetssykehus

29.02.2012

Beredskapssjef

Oslo universitetssykehus

01.03.2012

Assisterende avdelingsdirektør

Politiets sikkerhetstjeneste

02.03.2012

Sjef

Beredskapstroppen

Snortheimsmoen

Anders

05.03.2012

Sambandsoperatør

Oslo politidistrikt

05.03.2012

Viseadmiral Sjef

Forsvarets operative hovedkvarter

Bruun-Hanssen

Haakon

05.03.2012

Vaktsjef ved Desken

Kripos

05.03.2012

Operasjonsleder

Oslo politidistrikt

05.03.2012

Operasjonsleder

Asker og Bærum politidistrikt

06.03.2012

Stabssjef

Oslo politidistrikt

06.03.2012

Innsatsleder

Oslo politidistrikt

06.03.2012

Sivil

06.03.2012

Avdelingsdirektør operativ avdeling

Politiets sikkerhetstjeneste

06.03.2012

Forsvarssjef

Forsvaret

Sunde

Harald

06.03.2012

Politiinspektør som deltok på Desken

Kripos

06.03.2012

Stabssjef POD

Politidirektoratet

07.03.2012

Sjefsinspektør

Politidirektoratet

07.03.2012

Direktør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nilsen

Kjetil

07.03.2012

Visepolitimester

Oslo politidistrikt

Sponheim

Sveinung

07.03.2012

Ekspedisjonssjef

Justisdepartementet

Stangerhaugen

Mette

07.03.2012

Statssekretær

Justisdepartementet

Thorshaug

Eirik Øwre

07.03.2012

Fungerende stabssjef

Oslo politidistrikt

08.03.2012

Direktør

Politiets data og materielltjeneste

Bøhler

Lars Henrik

08.03.2012

Seksjonssjef

Oslo politidistrikt

08.03.2012

P3 i staben

Oslo politidistrikt

08.03.2012

Forsvaret liaison i POD

Forsvaret

09.03.2012

Politimester

Oslo politidistrikt

Gjengedal

Anstein

09.03.2012

Assisterende politidirektør

Politidirektoratet

Refvik

Vidar

13.03.2012

Operatør assistent

Oslo politidistrikt

13.03.2012

Fungerende P2 i stab

Oslo politidistrikt

21.03.2012

Tidligere avdelingsdirektør

Departementenes servicesenter

22.03.2012

Analysesjef

Politiets sikkerhetstjeneste

23.03.2012

Avdelingsdirektør

Justisdepartementet

23.03.2012

Nestleder, Avdeling for etterforskning og påtale

Politiets sikkerhetstjeneste

29.03.2012

Pilot

Oslo politidistrikt

11.04.2012

Avdelingsdirektør operativ avdeling

Politiets sikkerhetstjeneste

12.04.2012

Tidligere ordfører

Oslo kommune

Ditlev-Simonsen

Per

13.04.2012

Tidligere byrådsleder

Oslo kommune

Lae

Erling

19.04.2012

Leder ID-gruppen

Kripos

20.04.2012

Assisterende departementsråd, tidligere ekspedisjonssjef Statsministerens kontor

Kulturdepartementet

24.04.2012

Regjeringsråd

Statsministernes kontor

Frisak

Nina

27.04.2012

Byutviklingsråd

Oslo kommune

Agerbak-Jensen

Merete

02.05.2012

Tidligere statsråd

Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet

Grande Røys

Heidi

03.05.2012

Statsråd

Statsministernes kontor

Schjøtt-Pedersen

Karl Eirik

07.05.2012

Tidligere Sjef PST

Politiets sikkerhetstjeneste

Kristiansen

Janne

08.05.2012

Statsråd

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Aasrud

Rigmor

10.05.2012

Konstituert sjef

Politiets sikkerhetstjeneste

Berg

Roger

11.05.2012

Direktør

Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap

Lea

Jon Arvid

15.05.2012

Direktør

Helsedirektoratet

Larsen

Bjørn Inge

15.05.2012

Helseminister

Helse- og omsorgs-departementet

Strøm-Erichsen

Anne-Grete

24.05.2012

Sjef helikoptertjenesten

Oslo politidistrikt

24.05.2012

Avdelingsdirektør

Forsvarsdepartementet

30.05.2012

Departemensråd

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Killengreen

Ingelin

30.05.2012

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 23

30.05.2012

Operasjonsleder

Asker og Bærum politidistrikt

01.06.2012

Politidirektør

Politidirektoratet

Mæland

Øystein

01.06.2012

Assisterende departementsråd

Justisdepartementet

Østgaard

Hans Olav

04.06.2012

Ekspedisjonssjef

Justisdepartementet

Sjøvold

Hans Sverre

04.06.2012

Polititjenesteperson

Beredskapstroppen

Tjenestemann

nr 24

06.06.2012

Tidligere departementsråd

Justisdepartementet

Ruud

Morten

07.06.2012

Tidligere statsråd

Justisdepartementet

Storberget

Knut

08.06.2012

Statsråd

Justisdepartementet

Faremo

Grete

15.06.2012

Statsminister

Statsministernes kontor

Stoltenberg

Jens

18.06.2012

Leder

Arbeidernes Ungdomsfylking

Pedersen

Eskil

21.06.2012

Generalsekretær

Arbeidernes Ungdomsfylking

Brenna

Tonje

22.06.2012

Adminstrerende direktør

Statsbygg

Christoffersen

Øyvind

25.06.2012

Country Manager

Avis Bilutleie

02.07.2012

Sivil

Til dokumentets forside