Prop. 131 L (2012–2013)

Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)

Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget