Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap

Terrorberedskap — Oppfølging av NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no