Historisk arkiv

Styrker politiets utrykningsenheter i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker grunnberedskapen i politiet. Flere politifolk skal øve mer på skarpe oppdrag. Antall politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter økes fra 800 til 1200. Økt terrorbistand fra Forsvaret skal vurderes.

– Nærpolitiet utgjør grunnlaget for beredskapen vår. Ved å utdanne flere politifolk til å delta i lokale utrykningsenheter, styrker vi politiets evne til å håndtere store hendelser over hele landet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utdanner flere til utrykning

I dag har 800 politifolk utdanning og kompetanse til å delta i lokale utrykningsenheter i politidistriktene. Politiet vil utdanne 200 ekstra i 2013 og 2014 slik at antallet spesielt trent for skarpe oppdrag økes til 1200.

Øver mer på «skyting pågår»

Politidirektoratet sørger også for at politifolk generelt blir enda bedre trent til å gå inn i skarpe situasjoner. For å sikre dette, økes trening for den største gruppen i politiet som har våpengodkjenning med åtte timer øremerket til å håndtere «skyting pågår»-situasjoner. Dermed økes treningstid i året for denne gruppen fra dagens 40 til 48 timer.

Terrorbistand fra Forsvaret

Når en krise eller et terrorangrep inntreffer, må det lokale politiet også få tilgang på forsterkningsressurser.

– Vi må sikre at personell med tilstrekkelig kompetanse og ressurser kan nå de fleste innbyggere i Norge i løpet av rimelig tid. Det fordrer et godt samvirke mellom politiet og Forsvaret, sier Faremo.

 Regjeringen vil derfor vurdere å gi Forsvarets spesialstyrker flere oppgaver med å støtte justissektoren i bekjempelse av terror. Vurderingene gjelder både Forsvarets spesialkommando, Hærens jegerkommando og Marienjegerkommandoen.

 

Temaside: