Helse Vest

Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for de offentlige sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helse Vest er organisert i seks helseforetak:

Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no
Helse Fonna HF www.helse-fonna.no
Helse Bergen HF www.helse-bergen.no
Helse Førde HF www.helse-forde.no
Sjukehusapoteka Vest HF www.sjukehusapoteka-vest.no
Helse Vest Innkjøp HF www.helse-vest-innkjop.no 

Nettside: http://www.helse-vest.no/