Direktoratet for medisinske produkter

Direktoratet for medisinske produkter fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler.

Direktoratet for medisinske produkter fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig faglig og økonomisk legemiddelbruk, blant annet gjennom vedtak om opptak av legemidler for forhåndsgodkjent refusjon.

Markedstilsyn, utpeking og tilsyn av norsk kontrollorgan, regelverksutvikling og fortolkning på området medisinsk utstyr er også direktoratets ansvar.

Som følge av endringer i den sentrale helseforvaltningen fra 1. januar 2024 endret Statens legemiddelverk navn til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten har fått utvidet ansvarsområde, spesielt innenfor forsyningssikkerhet og offentlig finansiering av medisinske produkter. 

Nettside: http://www.legemiddelverket.no/