Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er det største av de fire helseforetakene med nær 70.000 ansatte. Regionen omfatter ca. 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst består av 15 helseforetak. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

Helse Sør-Øst er det største av de fire helseforetakene med nær 70.000 ansatte. Regionen omfatter ca. 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

Akershus universitetssykehus HF www.ahus.no/
Oslo universitetssykehus HF www.oslo-universitetssykehus.no
Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no
Sykehuset i Vestfold HF www.siv.no
Sykehuset Innlandet HF www.sykehuset-innlandet.no
Sykehuset Telemark HF www.sthf.no
Sykehuset Østfold HF www.sykehuset-ostfold.no
Sørlandet sykehus HF www.sshf.no
Vestre Viken HF www.vestreviken.no
Sykehusapotekene HF www.sykehusapotekene.no
Sykehuspartner HF www.sykehuspartner.no 

På nett: http://www.helse-sorost.no/

Nettside: http://www.helse-sorost.no/