Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Bioteknologiloven).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

(Fra 1. juli 2014 skiftet Bioteknologinemnda navn til Bioteknologirådet.)

Årsrapporter for Bioteknologirådet

Nettside: http://www.bion.no/