Etater og virksomheter

Helse Nord

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Helse Nord er organisert i fem helseforetak:

Helgelandssykehuset HF www.helgelandssykehuset.no
Finnmarkssykehuset HF www.finnmarkssykehuset.no
Nordlandssykehuset HF www.nordlandssykehuset.no
Sykehusapotek Nord HF www.sykehusapotek-nord.no
Universitetssykehuset Nord-Norge HF www.unn.no

Nettside: http://www.helse-nord.no/