Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ansvar for forsvarlig bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, inkludert de to forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt beredskap ved atomulykker og andre atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overvåker både naturlig og menneskeskapt stråling, og skal sørge for økt kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling.

Nettside: https://www.dsa.no/